CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ ELEKTRONÓW (TEC) NAD EUROPĄ

ANIMACJE TEC

DOY: 293 2019-10-20

DOY: 294 2019-10-21

DOY: 295 2019-10-22

MAPY TEC

Wybór czasu:
UT

SUNSPOT NUMBER and 10.7 cm Solar Radio Flux

AKTUALNY STAN POGODY KOSMICZNEJ


        

Sunspot number: 0     Solar wind speed: 324.2 km/sec    Solar wind density: 3.1 protons/cm3