CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ ELEKTRONÓW (TEC) NAD EUROPĄ

ANIMACJE TEC

DOY: 148 2020-05-27

DOY: 149 2020-05-28

DOY: 150 2020-05-29

MAPY TEC

Wybór czasu:
UT

SUNSPOT NUMBER and 10.7 cm Solar Radio Flux

AKTUALNY STAN POGODY KOSMICZNEJ


        

Sunspot number: 0     Solar wind speed: 387.1 km/sec    Solar wind density: 4.8 protons/cm3